Możesz subskrybować posta „Python logo” bez konieczności komentowania. Wystarczy, że podasz swojego maila w formularzu powyżej.