Możesz subskrybować posta „Commits” bez konieczności komentowania. Wystarczy, że podasz swojego maila w formularzu powyżej.