Możesz subskrybować posta „Funkcje skrótu a bezpieczeństwo przechowywanych haseł” bez konieczności komentowania. Wystarczy, że podasz swojego maila w formularzu powyżej.