Możesz subskrybować posta „LiveCharts .NET” bez konieczności komentowania. Wystarczy, że podasz swojego maila w formularzu powyżej.