Search results “FIltracja sygnału”

Filtracja sygnału cz.2 – filtr Alpha Beta (+ live demo)

Kolejnym filtrem, który chciałbym omówić jest filtr Alpha Beta. Sam algorytm jest nieco bardziej skomplikowany niż filtru FIR ale nadal nie jest to jakieś rocket science. Poniżej zamieszczam jego schemat blokowy: W uproszczeniu jego działanie polega na estymowaniu kolejnych próbek… Continue Reading →

Filtracja sygnału cz.1 – filtr FIR (+ live demo)

Filtr FIR jest jednym z prostszych algorytmów do implementacji dlatego wziąłem go na pierwszy ogień. Jego działanie polega na wyliczaniu średniej ważonej z kilku próbek sygnału. Poniżej przedstawiam przykładowy schemat blokowy algorytmu filtru uwzględniającego jedną próbkę wstecz: Blok z-1 opóźnia… Continue Reading →

Latające laboratorium – test algorytmów

Proste demo W końcu przyszedł czas na test algorytmów filtrujących, które stworzyłem na potrzeby mojego konkursowego projektu. Dane, które będę filtrował pochodzą z zarejestrowanego lotu motolotni Kasperwing. Pisałem o tym w jednym z poprzednich postów. W tym celu powstało małe… Continue Reading →

© 2024 becomeapro.pl — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑